Afgørelse vedrørende LTVOJ

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 23. januar 2020 afgørelse om, at påtale Aarhus Lokalradio og TVs anvendelse af et kaldenavn i LTVOJs ansøgning om programtilladelse og driftstilskud.

Afgørelsen

Opdateret 09. juli 2020