Afgørelse vedr. Tvungs klage over afgørelse

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 18. december 2020 afgørelse vedrørende Tvungs klage over Radio- og tv-nævnets afgørelse af 21. november 2019.

Opdateret 19. januar 2021