Afgørelse vedr. tilsyn med Tvung

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 26. august 2021 afgørelse om at udstede et tilbagebetalingskrav til Tvung på 776.092,20 kr. for manglende overholdelse af kravet om egenproduktion i 2020. Tilbagebetalingskravet vil blive modregnet i Tvungs driftstilskud for 2021, som er tilbageholdt.

Desuden påtalte Radio- og tv-nævnet Tvung for manglende overholdelse af kravet om at udsende to timers egenproduceret førstegangsudsendt programvirksomhed per uge, idet de indsendte programmer for uge 8 og 40 i 2020 indeholder optagelser, der er produceret før 1. januar 2020, og dermed ikke kan betragtes som førstegangsudsendelser.

Endvidere påtalte Radio- og tv-nævnet Tvung for overtrædelse af kravet om, at programmer skal optages i tilladelsesområdet, idet de indsendte programmer for uge 8 og 40 i 2020 indeholder optagelser, der er optaget uden for tilladelsesområdet eller tilgrænsende tilladelsesområder.

Radio- og tv-nævnet indskærpede endelig, at Tvung senest 1. oktober 2021 skal ændre sin praksis i forbindelse med produktion af stationens programmer i overensstemmelse med denne afgørelse, samt traf afgørelse om, at der skal gennemføres et opfølgende tilsyn med Tvung efter denne dato. Nævnet tilbageholder Tvungs driftstilskud for 2022, indtil nævnet beslutter, at Tvung har ændret sin praksis i overensstemmelse med afgørelsen.

Afgørelsen

Opdateret 07. september 2021