Afgørelse vedr. tilsyn med TV Vestjylland

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 18. november 2020 afgørelse om, at TV Vestjylland overholder vilkårene for sin programtilladelse.

Radio- og tv-nævnet gjorde TV Vestjylland opmærksom på manglende oplysninger på hjemmesiden, herunder angivelse af genudsendelser i programoversigten samt angivelse af, at tilladelseshaver hører under dansk myndighed.

Afgørelsen

Opdateret 26. januar 2022