Afgørelse vedr. tilsyn med Provins TV

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 9. september 2021 afgørelse om, at Provins TV overholder vilkårene for sin programtilladelse samt overholder kravet vedrørende medlemmer af bestyrelsen.

Afgørelsen

Opdateret 27. september 2021