Afgørelse vedr. tilsyn med Foreningen SydfynTV

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 2. november 2020 afgørelse om at påtale Foreningen SydfynTV’s brug af co-produktioner i sin programvirksomhed i perioden fra 1. januar 2020 til 2. oktober 2020, idet Foreningen SydfynTV i perioden har co-produceret tv-stationens ugentlige programmer ’Kulturmagasinet’ og ’Sportsmagasinet’. Nævnet fandt således, at Foreningen SydfynTV ikke fuldt ud har levet op til kravet om at udsende 2 timers egenproduceret førstegangsudsendt programvirksomhed hver uge i perioden.  

Radio- og tv-nævnet indskærpede derfor, at Foreningen SydfynTV skulle overholde kravet om at udsende 2 timers egenproduceret førstegangsudsendt programvirksomhed per uge. 

På baggrund af Foreningen SydfynTV’s brug af co-produktioner, og dermed manglende egenproducerede førstegangsudsendelser, udstedte Nævnet et tilbagebetalingskrav på 335.123,756 kr. til Foreningen SydfynTV. 

Derudover påtalte Radio- og tv-nævnet det forhold, at et indslag i Foreningen SydfynTV’s program ’SYDFYN NU’ bragt lørdag den 15. februar 2020 i uge 7, udgjorde reklame. 

Nævnet understregede, at fremtidige overtrædelser kan medføre, at Nævnet inddrager programtilladelsen midlertidigt eller endeligt. 

Opdateret 08. december 2020