Afgørelse vedr. Foreningen SydfynTV's klage over afgørelse

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 18. december 2020 afgørelse vedrørende Foreningen SydfynTV's klage over Radio- og tv-nævnets afgørelse af 2. november 2020.

Opdateret 19. januar 2021