Afgørelse vedr. Aarhus Lokalradio og TVs anvendelse af kaldenavn

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 15. marts 2021 afgørelse om at inddrage Aarhus Lokalradio og TVs programtilladelse til stationen LTV – Djursland-Aarhus-Samsø fra og med 1. april til og med 30. april 2021. Derudover bortfalder tilsagnet om tilskud for april 2021.

Opdateret 16. marts 2021