Landsdækkende tv

Digitalt tv distribueres ved hjælp af det jordbaserede digitale sendenet (DTT).

I Danmark er der to distributører af landsdækkende, jordbaseret digitalt tv:

Boxer TV A/S, der vandt sin tilladelse til at distribuere tv i en skønhedskonkurrence i 2008 og i et nyt udbud afholdt i foråret 2018.

I/S DIGI-TV, som ejes af DR og TV 2|DANMARK i fællesskab, har sin tilladelse i medfør af radio- og fjernsynsloven. Find radio- og fjernsynsloven på Kulturministeriets hjemmeside.

Hvis man vil distribuere jordbaserede digitale sendenet, skal man have tilladelse til det af Radio- og tv-nævnet.

Find mere information:

Opdateret 10. marts 2021