Kodeks for fremme af europæiske programmer i VOD

Kravet om fremme af europæiske programmer

Et af de krav, udbydere af udbydere af on-demand audiovisuelle medietjenester (VOD) skal overholde, vedrører fremme af europæiske programmer.

Kravet stammer fra EU-direktivet om audiovisuelle medietjenester (AVMS).

Udbyderne skal ifølge reglerne ved passende midler, og når det er muligt, fremme produktion af og adgang til europæiske programmer.

Læs mere om kravet og en kort gennemgang af de øvrige regler, der gælder for VOD-tjenester

Drøftelser af kodeks

Da kravet er meget overordnet, har udbyderne af VOD-tjenester i Danmark på initiativ fra Radio- og tv-nævnet drøftet en frivillig kodeks, som præciserer, hvordan opfyldelsen af kravet om fremme af europæiske programmer i VOD kan sikres.

Slots- og Kulturstyrelsen inviterede den 14. juni 2016 de relevante danske aktører til et informationsmøde, hvor et udkast til kodeks blev diskuteret. Ud over udbydere af tjenester med on-demand film og serier m.v. deltog også større nyhedsmedier, som udgiver nyheder i form af videoer på deres hjemmesider, samt brancheorganisationen Danske Medier.

På baggrund af drøftelserne på mødet og en efterfølgende høringsrunde har en række af de væsentlige udbydere af VOD i Danmark erklæret deres tilslutning i løbet af sensommeren 2016.

Den vedtagne kodeks forpligter ikke de tiltrådte udbydere i højere grad end det allerede følger af lovgivningen, men tydeliggør en fælles forståelse af, på hvilke måder kravet om fremme af europæiske programmer i VOD kan opfyldes.

Henover vinteren 2016/2017 har tre yderligere VOD-tjenester valgt at tilslutte sig kodeks.

Kodeks er åben for løbende tilslutninger

Udbydere af VOD, som ønsker at tiltræde kodeksen eller som ønsker nærmere information, kan henvende sig til medi@remove-this.slks.dk

Læs kodeksen og se hvem der har tilsluttet sig.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)