Tv

TV I DANMARK

Der er flere muligheder både for at modtage og sende tv i Danmark.

For at sende tv i Danmark skal man som udgangspunkt have en tilladelse fra Radio- og tv-nævnet. Kravet gælder både for landsdækkende og regionale stationer.

Stationer, som kun sender på kabel (for eksempel via internettet) eller satellit, skal ikke have en tilladelse, men skal registreres hos Radio- og tv-nævnet.

Radio- og tv-nævnet har ikke nogen myndighed over stationer, der har deres tilladelse eller registrering i et andet land, heller ikke selvom stationen sender dansksprogede programmer til Danmark. Du kan finde mere information om udenlandske kanaler og klagemuligheder via link i oversigten nedenfor.

De ikkekommercielle tv-stationer må ikke sende reklamer, men de kan få driftstilskud fra Radio- og tv-nævnet.

Slots- og Kulturstyrelsen har myndighedsansvaret både for reglerne om must carry i fællesantenneanlæg og for reglerne om frit valg af tv-distributør.

Nedenfor kan du finde link til yderligere information blandt andet om tilladelser og tilskud.

FIND MERE INFORMATION:

Opdateret 25. september 2019

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen