2007 - tendenser i Dagbladspuljen

2007 er første år med Dagbladspuljen. Tidligere kunne dagbladene få portostøtte til at sende aviser ud med Post Danmark. Med de nye regler støtter staten stadig selve distributionen af dagbladene, men tilskuddet er ikke længere knyttet til en bestemt distributør. Til gengæld skal dagbladene opfylde en række krav for at få distributionsstøtte.

Puljen og tilskudsmodtagerne

I 2007 er Dagbladspuljen på 337,4 mio. kr, fordelt med 290,4 mio. kr. til hovedordningen, 15,7 mio. kr. til supplementsordningen og 31,3 mio. kr. til overgangsordningen.

Dagbladspuljens hovedordning får 83 ansøgninger. 54 får tilskud fra hovedordningen, fire får tilskud fra supplementsordningen og 14 får tilskud fra overgangsordningen.

Tilskuddets størrelse

I Dagbladspuljens hovedordning kan hvert dagblad maksimalt modtage tilskud til distribution af 7,2 mio. eksemplarer pr. år. Det samlede tilskud fra Dagbladspuljens tre ordninger til en udgiver kan højest udgøre 85 % af de samlede distributionsudgifter til det pågældende blad.

I 2007 rammer 13 dagblade overgrænsen på 7,2 mio. eksemplarer i hovedordningen. De får derfor udbetalt hovedordningens maksimumtilskud.
Tre dagblade får maksimum tilskuddet på 85 % af deres samlede distributionsudgifter.

Hitlisten

  • Kristeligt Dagblad er den avis, der får det højeste tilskud fra Dagbladspuljen i 2007: 26.986.447 kr. Det skyldes, at Kristeligt Dagblad som den eneste får tilskud fra både hoved-, supplements- og overgangsordning. Kristeligt Dagblad får maksimum tilskuddet i hovedordningen.
  • Erhvervsbladet er nummer to på listen over tilskudsmodtagere med 25.662.122 kr. Erhvervsbladet får tilskud fra hovedordningen og årets højeste tilskud fra overgangsordningen.
  • Information er nummer tre på listen. Information får i alt 23.517.477 kr. fra hoved- og supplementsordningen.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)