Start af et medie

Information og gode råd til start af lokalradio, lokaltv, skrevne medier (trykte og webbaserede), internetradio og internettv

HVORDAN KOMMER DU I GANG?

Du kan i oversigten nedenfor klikke dig videre til yderligere information om, hvad du kan og skal gøre, for at komme i gang med dit medie.

I forhold til lokalradio og lokal-tv er der for eksempel en række tilladelser, du skal have, inden du kan gå i gang.

Slots- og Kulturstyrelsen yder ikke bistand eller praktisk hjælp i forhold til det at komme i gang med et medie.

Styrelsen administrerer på vegne af Radio- og tv-nævnet og Medienævnet udstedelsen af programtilladelser, registreringer og tilskudsordninger.

Nedenfor kan du finde links til yderligere information, råd eller vejledning i forhold til forskellige medietyper.

MEDIETYPER

Opdateret 24. marts 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen