2012 - Tendenser i Bladpuljen

Antallet af ansøgere og tilskudsmodtagere fortsætter tendensen med at falde fra år til år. I 2012 modtog Bladpuljen ansøgninger fra 847 blade – 34 færre end i 2011 - og 808 blade fik tilskud fra puljen, hvilket er 13 færre end i 2011.

Til gengæld er det samlede antal eksemplarer af de blade, der modtager tilskud steget – dvs. at der er færre bladtitler, der får tilskud, men de bladtitler der får tilskud, når ud til flere mennesker end tidligere. I 2004 var det samlede antal distribuerede eksemplarer 24.108.712 fordelt på 1248 forskellige blade, mens det i 2011 var 26.403.746 eksemplarer fordelt på 821 forskellige blade. I 2012 viser de foreløbige tal et samlet antal eksemplarer på 27.326.103 fordelt på 808 forskellige blade.

Ældre Sagens blad Ældre Sagen NU indtager førstepladsen på listen over højeste foreløbige tilskud fra Bladpuljen i 2012 – en førsteplads bladet har indtaget lige siden Bladpuljen første gang uddelte tilskud i 2004. Ny på top ti-listen over højeste foreløbige tilskud i 2012 er til gengæld bladet Magasinet fra Dansk Røde Kors på 8. pladsen, mens Hjerteforeningens blad i år er røget ud af top ti. Tilsammen modtager bladene på top ti-listen næsten 9,9 mio. kr. af Bladpuljen i 2012, hvilket svarer til 24 % eller næsten en fjerdedel af puljen.

Puljen og tilskudsmodtagerne

I 2012 er Bladpuljen på 41.070.900 kr. Puljen har fået 847 ansøgninger. 808 får tilskud.

Hitlisten

De endelige tilskudsbeløb for Bladpuljen i 2012 foreligger i august 2013, når vi har behandlet bladenes dokumentation. De foreløbige tilskud blev meldt ud i december 2011. Vi gør opmærksom på, at såvel tilskudsbeløb som hitlisteplacering kan ændre sig, når vi beregner de endelige tilskud for 2012. De ti blade, som får det højeste foreløbige tilskud fra Bladpuljen i 2012 er:

1: Ældre Sagen NU (Ældre Sagen): 2.312.411
2: Ældre Sagen NYT (Ældre Sagen): 2.228.990
3: Tænk (Forbrugerrådet): 1.001.044
4: Donor Nyt (Bloddonorerne i Danmark): 746.612
5: DANSK GOLF (Dansk Golf Union): 709.073
6: Tæt på kræft (Kræftens Bekæmpelse): 625.652
7: Natur og Miljø (Danmarks Naturfredningsforening): 620.647
8: Magasinet (Dansk Røde Kors) 573.932

9: LedSager (Gigtforeningen): 564.755
10: Amnesty (Amnesty International): 508.864

Opdateret 01. februar 2019

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen