2011 - Tendenser i Bladpuljen

Bladpuljen er stadig den mediestøtteordning, der når ud til flest blade herhjemme, men antallet af ansøgninger og tilskud fortsætter med at falde år for år. Puljen modtog ansøgninger fra 881 blade for tilskudsåret 2011 og 821 heraf har fået tilskud. Til sammenligning modtog Bladpuljen 912 ansøgninger i 2010-runden og 872 af disse fik tilskud, mens der i puljens første leveår i 2004 blev uddelt tilskud til 1248 blade.

Ældre Sagens blad Ældre Sagen NU får det højeste foreløbige tilskud fra Bladpuljen i 2011, og bladet har faktisk indtaget denne førsteplads lige siden Bladpuljen første gang uddelte tilskud i 2004.

Ny på top ti-listen over højeste foreløbige tilskud i 2011 er til gengæld bladet Amnesty fra Amnesty International, der har overtaget 10.-pladsen fra bladet Indre Missions Tidende.

Puljen og tilskudsmodtagerne

I 2011 er Bladpuljen på 47.636.324 kr. Puljen har fået 881 ansøgninger. 821 får tilskud.

Hitlisten

De endelige tilskudsbeløb for Bladpuljen i 2011 foreligger i august 2012, når vi har behandlet bladenes dokumentation. De foreløbige tilskud blev meldt ud i december 2010. Vi gør opmærksom på, at såvel tilskudsbeløb som hitlisteplacering kan ændre sig, når vi beregner de endelige tilskud for 2011. De ti blade, som får det højeste foreløbige tilskud fra Bladpuljen i 2011 er:

1: Ældre Sagen NU (Ældre Sagen): 2.416.102
2: Ældre Sagen NYT (Ældre Sagen): 2.325.476
3: Tænk (Forbrugerrådet): 1.087.518
4: Natur og Miljø (Danmarks Naturfredningsforening): 931.640
5: Donor Nyt (Bloddonorerne i Danmark): 860.952
6: DANSK GOLF (Dansk Golf Union): 755.825
7: Tæt på kræft (Kræftens Bekæmpelse): 667.011
8: LedSager (Gigtforeningen): 602.666
9: Hjerteforeningen (Hjerteforeningen): 537.959
10: Amnesty (Amnesty International): 534.696

Opdateret 01. februar 2019

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen