2010 - Tendenser i Bladpuljen

Med 912 ansøgninger og 872 tilskud er Bladpuljen den mediestøtteordning, der når ud til flest blade herhjemme. Men antallet af ansøgninger og tilskud falder en smule fra år til år. I 2009-runden søgte 923 blade om tilskud fra Bladpuljen og 901 – 29 flere end i år – fik tilskud. Ældre Sagen får tilskud til 25 forskellige blade i 2010 og er dermed den organisation, der får det største, samlede tilskud fra Bladpuljen i 2010:  7.920.842,96 kr. i alt. Ældre Sagen udgiver bl.a. de to blade, som får årets højeste foreløbige tilskud.   

Puljen og tilskudsmodtagerne

I 2010 er Bladpuljen på 46.089.879,98 kr. Puljen har fået 912 ansøgninger. 872 får tilskud.  

Hitlisten

De endelige tilskudsbeløb for Bladpuljen i 2010 foreligger i august 2011, når vi har behandlet bladenes dokumentation. De foreløbige tilskud blev meldt ud i december 2009. Vi gør opmærksom på, at såvel tilskudsbeløb som hitlisteplacering kan ændre sig, når vi beregner det endelige tilskud for 2010. De ti blade, som får det højeste foreløbige tilskud fra Bladpuljen i 2010 er: 

1: Ældre Sagen NU (Ældre Sagen): 2.244.218,88

2: Ældre Sagen NYT (Ældre Sagen): 2.156.554,08

3: Tænk (Forbrugerrådet): 920.480,40

4: Donor Nyt (Bloddonorerne i Danmark): 838.075,48

5: DANSK GOLF (Dansk Golf Union): 745.150,80

6: Natur og Miljø (Danmarks Naturfredningsforening): 673.265,66

7: Tæt på kræft (Kræftens Bekæmpelse): 631.186,56

8: LedSager (Gigtforeningen): 577.711,03

9: Hjerteforeningen (Hjerteforeningen): 508.455,84

10: Indre Missions Tidende (Indre Mission): 499.338,70

Opdateret 01. februar 2019

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen