Mediestøtteaftalen 2014-2018

Regeringen og Enhedslisten har den 18. januar 2013 indgået en tre-årig aftale omkring mediestøtten.

Aftalen tager afsæt i ønsket om at ændre støtten fra at være distributionsstøtte til at blive redaktionel produktionsstøtte.

Tidssvarende mediestøtte

Da nyheder i dag formidles både digitalt og på tryk, bliver det med den nye mediestøtteaftale fremover muligt også at støtte medier, som udkommer på digitale platforme, herunder internet og mobile platforme.

Den nye mediestøtte bliver dermed mere tidssvarende og i overensstemmelse med den måde, medier produceres, distribueres og forbruges på.

Den nye mediestøtte indfases over en overgangsperiode på 3 år. Fuldt indfaset ser ordningen ud som beskrevet neden for.

Den nye støtteordning skal evalueres efter 3 år.

Direkte mediestøtte for 403,6 mio. kr.

Den fremtidige direkte mediestøtte vil udgøre 403,6 mio. kr. årligt.

Heraf udgør:

 • produktionsstøtteordningen 363,6 mio. kr.
 • innovationspuljen 20,0 mio. kr.
 • bladpuljen til ideelle (dvs. ikke-kommercielle) foreningsblade 20,0 mio. kr.

Produktionsstøtten

Hovedkriterierne for at få udbetalt produktionsstøtte er:

 • minimum 3 redaktionelle årsværk
 • halvdelen af indholdet skal være redaktionelt stof
 • 1/3 af det redaktionelle stof skal være egenproduceret
 • mindst halvdelen af det redaktionelle stof skal behandle politiske og samfundsrelaterede emner

Der gives ikke støtte til:

 • medier, som er helt eller delvist ejet af offentlige institutioner
 • medier, som udgives af arbejdsgiver-, arbejdstager- eller brancheorganisationer, hvis disse organisationer ejer mere end 2/3 af mediet

Støtten fordeles i forhold til de redaktionelle omkostninger.

Det vil være et støtteloft, således at enkelttitler maksimalt kan få udbetalt 17,5 mio. kr. om året og maksimalt kan få dækket 35 % af de redaktionelle omkostninger per titel.

Der vil desuden af produktionsstøttemidlerne blive oprettet  supplementsordninger til små, landsdækkende dagblade samt til visse internetmedier.

Innovationspuljen

Innovationspuljen kan tildele projektstøtte til

 • etablering af nye medier
 • udvikling af eksisterende medier
 • saneringsstøtte for medier i akutte økonomiske problemer

For at få støtte til etablering af nye medier og udvikling af eksisterende medier kræves kun ét redaktionelt årsværk.

Bladpuljen

Bladpuljen nedsættes i løbet af de 3 år, indfasningen af den nye mediestøtte tager, til 20 mio. kr. årligt. Der vil blive indført et titelloft på 750.000 kr. og en titelbundgrænse på 5.000 kr.

Der disponeres 1 mio. kr. af bladpuljen i den 3-årige periode til at hjælpe med konvertering af de ideelle foreningsblade til digital distribution.

Følg med når der sker nyt

Når lovforslag om mediestøtten sættes i høring eller de nye ordninger skal implementeres, vil Kulturstyrelsen orientere om det på siden her.

Det anbefales desuden at tilmelde sig vores nyhedsbrev.

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev her (vælg "Medier" i emnelisten)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)