Forslag til lov om mediestøtte

Kulturministeren fremsatte den 2. oktober 2013 lovslag om mediestøtte i Folketinget (L20).

Lovforslaget er blevet til på baggrund af stemmeaftalen mellem Regeringen og Enhedslisten den 18. januar 2013 om den fremtidige model for fordeling af mediestøtte.

Hovedformål med lovforslaget

Hovedformålet med lovforslaget er at omlægge og modernisere den danske mediestøtte, så den medvirker til at løfte den demokratiske debat og fremme mangfoldigheden i medierne ved at understøtte nye former for journalistik, nye medier og de trykte mediers omlægning til digital distribution samt internetmedier i øvrigt.

Punkter fra aftalen, der foreslås gennemført

Konkret stilles der forslag om, at følgende punkter fra aftalen gennemføres:

  • Den nuværende distributionsstøtte til dagblade og dagbladslignende publikationer erstattes af produktionsstøtte til trykte og skrevne internetbaserede nyhedsmedier.
  • Inden for produktionsstøtten oprettes en supplementsordning, hvorfra der kan ydes ekstra støtte til små, landsdækkende dagblade og fritstående internetmedier.
  • Det nuværende Dagbladsnævn erstattes af en Innovationspulje, hvorfra der kan ydes projektstøtte til etablering og udvikling af trykte og skrevne internetbaserede nyhedsmedier. Der kan desuden ydes saneringsstøtte til nyhedsmedier i akutte økonomiske vanskeligheder.
  • Der nedsættes et medienævn, som yder tilskud efter loven.
  • Den nye ordning implementeres over en 3-årig overgangsperiode, og der etableres en overgangsordning for blade, der vil opnå mindre støtte i den nye ordning.
  • Der indføres en revisionsbestemmelse, således at der senest efter 3 år tages stilling til, om der er behov for at revidere ordningen.

Ikrafttrædelsesdato

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2014.

Lovforslaget var den 8. oktober 2013 til 1. behandling i Folketinget og Kulturudvalget afgør betænkning den 11. december 2013.

Desuden afgør Kulturudvalget tillægsbetænkning den 18. december 2013 før loven blev vedtaget 20. december 2013. Se sagsforløbet på Folketingets hjemmeside.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)