Apples iPad på DR Update

Resumé

Klagen angik et indslag på DR Update omhandlende et hidtil forholdsvis ukendt dansk band, hvis musik var blevet valgt til den seneste reklamefilm for Apples iPad. Klager anførte, at det ikke var nødvendigt for formidlingen af budskabet at sende hele reklamen inkl. produktets navn og lanceringsdato m.v.

DR oplyste, at det var redaktionelt begrundet at sende reklamen, idet det danske bands succes netop havde tæt sammenhæng med reklamen.

Radio- og tv-nævnet fandt efter en konkret afgørelse, at der i indslaget på DR Update om det danske band var tale om skjult reklame for Apples iPad. 

Nævnet lagde ved sin afgørelse særlig vægt på, at reklamen for Apples iPad blev vist i sin fulde længde, i full screen-size samt, at den tidsmæssigt udgjorde en væsentlig del af indslagets samlede varighed. Nævnet fandt ikke, at disse omstændigheder var redaktionelt begrundet eller nødvendige i forhold til at formidle budskabet om det danske bands succes. Nævnet lagde endelig vægt på, at speakeren på DR Update talte ind over lyden på reklamen (dvs. det danske bands musik), hvilket tillige stred mod den redaktionelle begrundelse.

 

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 01. februar 2019