Udbud 2019

Her på siden findes informationer om genudbud af den fjerde jordbaserede FM-radiokanal

Radio FM4 A/S vinder udbud af FM4-tilladelse

Radio- og tv-nævnet har besluttet at udstede tilladelse til Radio FM4 A/S til at udøve public service-programvirksomhed i form af en public service-radiokanal med tilhørende sendemuligheder (den fjerde FM-kanal og DAB) med tilskud. Nyheden kan findes her: FM4 A/S vinder udbud af FM4-tilladelse.

Udbud af den fjerde jordbaserede FM-radiokanal og DAB

Den nuværende tilladelse til FM4 udløber den 31. oktober 2019. På baggrund af § 1 i bekendtgørelse om udbud af public service-radiokanal med tilhørende sendemuligheder (den fjerde FM-kanal og DAB) udbyder Radio- og tv-nævnet tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed i form af en radiokanal med tilskud. Radio- og tv-nævnet tildeler programtilladelsen efter en skønhedskonkurrence.

Fristen for at ansøge var mandag den 20. maj 2019 kl. 12.00.

Præcisering af udbudsmaterialets afsnit 5.2.3. og 6.2.3.

Radio- og tv-nævnet skal den 10.maj 2019 for en god ordens skyld komme med en præcisering til udbudsmaterialets afsnit 5.2.3. og afsnit 6.2.3 på henholdsvis side 23 og side 35 i udbudsmaterialet:

Af afsnit 5.2.3. og afsnit 6.2.3 i udbudsmaterialet fremgår de maksimale tilskud, der kan udbetales de enkelte år i tilladelsesperioden samt summen heraf. Af afsnit 5.2.3 fremgår, at tilskuddet reguleres årligt med forbrugerprisindekset. Radio- og tv-nævnet skal for en god ordens skyld bemærke, at den årlige regulering af tilskuddet for det enkelte år sker svarende til opregningen på finansloven for det pågældende år af de konti, der reguleres med forbrugerprisindekset.

Ansøgningsprocedure

Der kan kun ansøges ved at anvende det elektroniske ansøgningsskema. Et udskrift af ansøgningsskemaet i PDF-format kan findes nederst på siden eller kan findes her: Ansøgningsskema i PDF-format.

I afsnit 5 i udbudsmaterialet er beskrevet såvel den nærmere ansøgningsprocedure som krav til ansøgningernes form og indhold.

Det samlede udbudsmateriale kan findes i dokumentlisten nedenfor.

En række af bilagene til ansøgningsskemaet figurerer nedenfor som links til download, hvor der fremgår en Word- og pdf-version (bilag 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 og bilag 2). Disse bilag er skabeloner til udfyldelse.

Oversigt over, hvilke bilag der er obligatoriske at indsende, fremgår af udbudsmaterialets afsnit 5.

Spørgsmål-svar til udbudsmaterialet

Spørgsmålene fra informationsmødet samt skriftligt stillede spørgsmål og svarene herpå fremgår af følgende dokument: Spørgsmål og svar til udbuddet

Udbudsmateriale

Link til Kommisionens afgørelse om anvendelse af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)