Udbud 2019

Her på siden findes informationer om genudbud af den fjerde jordbaserede FM-radiokanal

De indkomne ansøgninger til udbuddet af FM4 kan ses i menuen til venstre.

Radio FM4 A/S vinder udbud af FM4-tilladelse

Radio- og tv-nævnet har besluttet at udstede tilladelse til Radio FM4 A/S til at udøve public service-programvirksomhed i form af en public service-radiokanal med tilhørende sendemuligheder (den fjerde FM-kanal og DAB) med tilskud. Nyheden kan findes her: FM4 A/S vinder udbud af FM4-tilladelse.

Udbud af den fjerde jordbaserede FM-radiokanal og DAB

Den nuværende tilladelse til FM4 udløber den 31. oktober 2019. På baggrund af § 1 i bekendtgørelse om udbud af public service-radiokanal med tilhørende sendemuligheder (den fjerde FM-kanal og DAB) udbyder Radio- og tv-nævnet tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed i form af en radiokanal med tilskud.
Radio- og tv-nævnet tildeler programtilladelsen efter en skønhedskonkurrence.

Fristen for at ansøge var mandag den 20. maj 2019 kl. 12.00.

Præcisering af udbudsmaterialets afsnit 5.2.3. og 6.2.3.

Radio- og tv-nævnet skal den 10.maj 2019 for en god ordens skyld komme med en præcisering til udbudsmaterialets afsnit 5.2.3. og afsnit 6.2.3 på henholdsvis side 23 og side 35 i udbudsmaterialet:

Af afsnit 5.2.3. og afsnit 6.2.3 i udbudsmaterialet fremgår de maksimale tilskud, der kan udbetales de enkelte år i tilladelsesperioden samt summen heraf. Af afsnit 5.2.3 fremgår, at tilskuddet reguleres årligt med forbrugerprisindekset. Radio- og tv-nævnet skal for en god ordens skyld bemærke, at den årlige regulering af tilskuddet for det enkelte år sker svarende til opregningen på finansloven for det pågældende år af de konti, der reguleres med forbrugerprisindekset.

Ansøgningsprocedure

Der kan kun ansøges ved at anvende det elektroniske ansøgningsskema, der er link til nederst på denne side og her: Ansøgningsskema.

Et udskrift af ansøgningsskemaet i PDF-format kan findes nederst på siden eller kan findes her: Ansøgningsskema i PDF-format.

I afsnit 5 i udbudsmaterialet er beskrevet såvel den nærmere ansøgningsprocedure som krav til ansøgningernes form og indhold.

Det samlede udbudsmateriale kan findes i dokumentlisten nedenfor.

En række af bilagene til ansøgningsskemaet figurerer nedenfor som links til download, hvor der fremgår en Word- og pdf-version (bilag 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 og bilag 2). Disse bilag er skabeloner til udfyldelse.

Oversigt over, hvilke bilag der er obligatoriske at indsende, fremgår af udbudsmaterialets afsnit 5.

Informationsmøde

Fredag den 5. april 2019 kl. 14.00-16.00 bliver der afholdt et informationsmøde om udbuddet i Slots- og Kulturstyrelsen, mødelokale 3 og 4, 5. sal, på H.C. Andersens Boulevard 2, 1563 København V.

Tilmelding til informationsmødet med angivelse af antal af deltagere kan ske til rtv@remove-this.slks.dk senest onsdag den 3. april 2019 kl. 12.00. I emnefeltet bedes anført ”Tilmelding til informationsmøde FM4”.

Spørgsmål til udbudsmaterialet

Frem til onsdag den 10. april kl. 12.00 er der mulighed for at stille skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmålene fra informationsmødet samt skriftligt stillede spørgsmål og svarene herpå vil blive offentliggjort løbende på undersiden "Spørgsmål og svar til udbuddet".

Det forventes, at de spørgsmål, der er stillet indtil 10. april 2019 kl. 12.00, vil være besvaret senest mandag den 15. april 2019. Spørgsmål, der stilles efter den 10. april 2019 kl. 12.00, vil ikke blive besvaret.

Ændringer og anden information om udbuddet

Radio- og tv-nævnet tager forbehold for eventuelle ændringer af udbudsmaterialet, herunder i tidsplanen og ændringer som følge af ændringer af bekendtgørelsen. Nævnet tager ligeledes forbehold for en eventuel aflysning af udbuddet, hvis der ikke fremkommer egnede ansøgninger. Endelig tages forbehold for fejl i udbudsmaterialet.

Ændringer mv. vil blive offentliggjort her på siden.

Udbudsmateriale

Link til Kommisionens afgørelse om anvendelse af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)