24syv

Baggrund

Radio- og tv-nævnet åbnede for et udbud af en ny digital public service-radiokanal med fokus på kultur den 26. juli 2019. Da ansøgningsfristen udløb fredag den 20. september, havde Radio- og tv-nævnet modtaget ansøgninger fra Kulturradio Danmark A/S, PeopleGroup Five A/S og dk4 – Radio ApS.

Radio- og tv-nævnet traf på et møde den 22. oktober 2019 afgørelse om, at Kulturradio Danmark A/S var vinder af udbuddet med radiokanalen Radio LOUD.

Bag Radio LOUD stod Kulturradio Danmark A/S, der på daværende tidspunkt var et konsortium bestående af lokalradiovirksomhederne Klinkby Holding ApS, Radio Max Danmark ApS, Our Media ApS, Foreningen Radio Limfjord og Radio Diablo ApS. 

Radio- og tv-nævnet traf den 12. november 2021 afgørelse om godkendelse af overdragelse af kapitalandele til Berlingske Media A/S. I dag består konsortiet af Berlingske Media A/S, Klinkby Holding ApS og Our Media ApS. 

Per januar 2022 har Radio LOUD skiftet navn til 24syv.   

Du kan læse mere om udbuddet af ny digital public-service-radiokanal her.

Vilkår for programvirksomheden, tilskud mv.

24syv skal sende nyproduceret indhold fordelt på følgende programkategorier: Aktualitetsprogrammer, debatprogrammer, udsendelser i reportage- eller montageform, satire og sportsnyheder.

Der må ikke indgå reklamer i programvirksomheden. 

I tilladelsesperioden får 24syv samlet set et tilskud på 260,81 millioner kroner. 

24syv skal hvert år indsende en redegørelse og et regnskab for public service-virksomheden, som Radio- og tv-nævnet skal gennemgå og tage stilling til om det kan godkendes. 

Du kan finde Kulturradio Danmark A/S' tilladelse til at sende public service-radio her.

Der er udarbejdet en allonge til programtilladelsen, som løbende opdateres. Allongen indeholder ordlyden af de gældende tilladelsespunkter, som er blevet ændret i henhold til bekendtgørelsens kapitel 11.

Du kan finde allonge til Kulturradio Danmark A/S' tilladelse til at sende public service her.

Opdateret 19. januar 2023