Public service-radio

De danske public service-radiostationer

I Danmark har vi tre udbydere af public service-radio: DR, der sender på FM 1, FM 2 og FM 3, Radio FM4 A/S, som sender på FM4 og DAB (Radio4) og Kulturradio Danmark A/S, der sender på DAB (24syv).

DR udøver sin public service-virksomhed på baggrund af en public service-kontrakt, mens Radio4 og 24syv sender public service-radio på baggrund af en public service-tilladelse, der blev vundet i et udbud.

Radio4's tilladelse gælder til og med 31. december 2027. Den tidligere tilladelseshaver til at sende på FM 4 var Radio24syv.

24syvs tilladelse gælder til og med den 31. marts 2024.

Public service-redegørelser og public service-tilsyn

Hvert år senest 1. maj afleverer public service-stationerne en public service-redegørelse til Radio- og tv-nævnet, hvor de redegør for deres opfyldelse af kontrakt og tilladelse det foregående kalenderår.

For DR gennemføres der umiddelbart efter 1. maj en høring over public service-redegørelserne.

Med udgangspunkt i redegørelserne følger Radio- og tv-nævnet årligt op på, om stationerne lever op til deres public service-forpligtelser, som de er beskrevet i kontrakt og tilladelse. Det sker i nævnets årlige public service-udtalelser.

Find mere information:

Du kan læse mere om DR, Radio4 og 24syv samt nævnets public service-udtalelser om stationernes public service-virksomhed af menuerne til venstre.

Du kan ligeledes finde høringen over DR’s public service-redegørelse via menuen til venstre. 

 

Opdateret 26. januar 2022