Overdragelse af programtilladelse til SBS

Resumé

Radio- og tv-nævnet har på baggrund af ansøgning af 5. januar 2015 fra SBS Discovery ApS, truffet afgørelse om overdragelse af programtilladelse. Ansøgning omhandlede overdragelse af tilladelser tilhørende Lokalforeningen Birkerød FM og Lokalforening Glostrup FM til SBS Discovery ApS.
Da der var tale om overdragelse til et selskab, der i længere tid har stået for den daglige drift af radiostationerne, følger det Radio og tv-nævnets praksis, at der ikke er behov for selvstændig dokumentation for selskabets økonomiske formåen.
På baggrund af ovenstående godkendte Radio- og tv-nævnet overdragelsen af tilladelserne betinget af, at SBS Discovery ApS indtræder i de tidligere programtilladelseshaveres forpligtelser i relation til programtilladelserne.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 01. februar 2019