Vejledning

Vejledningsvideoer og quickguides

Radio- og tv-nævnet har udarbejdet vejledningsvideoer og quickguides som led i en styrket informationsindsats målrettet de ikkekommercielle lokalradio- og tv-stationer.

Har I spørgsmål, er I velkomne til at skrive til rtv@remove-this.slks.dk.

Radio- og tv-nævnet har udarbejdet en vejledning, som beskriver lokalradioordningens vilkår. Ordningen trådte i kraft den 1. januar 2018.

Vejledningen er rettet mod foreninger, der har programtilladelser til udøvelse af ikkekommerciel lokalradio.

Læs vejledningen til ikkekommerciel lokalradio (senest opdateret i januar 2020).

Opdateret 07. november 2022