Tilsyn

Radio- og tv-nævnet har kompetencen til at føre tilsyn med udøvelsen af den lokale programvirksomhed, herunder med anvendelsen af tilskudsmidlerne. Nævnet gennemfører i denne forbindelse stikprøvekontrol.

Slots- og Kulturstyrelsen udfører på nævnets vegne selve tilsynsprocessen.

Tilsyn med radio og tv

Tilsyn med ikkekommerciel lokalradio og -tv typisk blive gennemført overfor de stationer, som styrelsen modtager klager over eller på baggrund af andre henvendelser. Tilsynet vil typisk bestå af en kontrol af, om stationen sender i overensstemmelse med tilskuds- og programvilkårene.

Opbevaringspligt

Det følger af opbevaringsbekendtgørelsen, at radio- og fjernsynsvirksomheder løbende skal optage alle programmer i deres fulde udstrækning og kunne dokumentere, hvad der har været udsendt. Find bekendtgørelsen om optagelse, opbevaring og aflevering af radio- og fjernsynsprogrammer på Kulturministeriets hjemmeside.

Det er stationens ansvar, at optagelse foretages samtidig med udsendelse af programmet og bliver opbevaret i minimum 6 måneder.

Radio- og tv-nævnet kan til brug for behandlingen af f.eks. en tilsynssag pålægge stationen at stille optagelserne til rådighed og fastsætte en frist for indsendelse heraf.

Programtilladelsen kan inddrages midlertidigt eller endeligt, hvis stationen tilsidesætter pligten til at optage og/eller opbevare programmerne, pålæg om at aflevere optagelser eller kopier heraf eller pålæg om i længere tid end 6 måneder at opbevare optagelserne.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)