Tilskud 2020

Radio- og tv-nævnet fordelte på sit møde den 19. december 2019 tilskud til ikkekommerciel lokalradio. Nævnet har bevilget driftstilskud til 147 stationer.

Timesatsen til ikkekommerciel lokalradio er 169,18 kr. og det maksimale tilskud pr. station er 131.956,78 kr. i 2020.

Tilskuddet vil blive udbetalt til stationernes NEM-konti i én samlet rate inden udgangen af januar måned, såfremt finansloven er vedtaget. Styrelsen vil ligeledes udsende stationens tilsagnsbrev pr. mail i januar.

Finanslovsbevillingen 2020 på 45,8 mio. kr. til ikkekommerciel lokalradio og -tv blev i lighed med sidste år fordelt med 40 % til radio og 60 % til tv. Det bemærkes, at den andel af finanslovsbevillingen, som Radio- og tv-nævnet har tildelt tv, er tillagt et beløb på 3,5 mio. kr. i distributionsstøtte i lighed med sidste år.

Se listen over tilskudsmodtagere

Opdateret 10. september 2020