Tilskud 2018

Radio- og tv-nævnet fordelte på sit møde den 18. december 2017 tilskud til ikkekommerciel lokalradio. Nævnet har bevilget driftstilskud til 145 stationer.

Timesatsen til ikkekommerciel lokalradio er 168,48 kr. og det maksimale tilskud pr. station er 131.417 kr. i 2018.

Tilskuddet vil blive udbetalt til stationernes NEM-konti i én samlet rate inden udgangen af januar måned, såfremt finansloven er vedtaget. Styrelsen vil ligeledes udsende stationens tilsagnsbrev pr. mail i januar.

Finanslovsbevillingen 2018 på 43,8 mio. til ikkekommerciel lokalradio og -tv blev i lighed med sidste år fordelt med 40 % til radio og 60 % til tv.

Se listen af tilskudsmodtagere

Opdateret 01. februar 2019