Tilskud 2019

Radio- og tv-nævnet fordelte på sit møde den 17. december 2018 tilskud til ikkekommerciel lokalradio. Nævnet har bevilget driftstilskud til 153 stationer.

Timesatsen til ikkekommerciel lokalradio er 165 kr. og det maksimale tilskud pr. station er 128.697 kr. i 2019.

Tilskuddet vil blive udbetalt til stationernes NEM-konti i én samlet rate inden udgangen af januar måned, såfremt finansloven er vedtaget. Styrelsen vil ligeledes udsende stationens tilsagnsbrev pr. mail i januar.

Finanslovsbevillingen 2019 på 45,8 mio. kr. til ikkekommerciel lokalradio og -tv blev i lighed med sidste år fordelt med 40 % til radio og 60 % til tv. Det bemærkes, at den andel af finanslovsbevillingen, som Radio- og tv-nævnet har tildelt tv, er tillagt et beløb på 3,5 mio. kr. i distributionsstøtte i lighed med sidste år.

Se listen af tilskudsmodtagere

Opdateret 01. februar 2019