Skjult reklame

Radio- og tv-nævnet har i 2016 ført tilsyn med en række ikkekommercielle lokalradioer og fundet, at der var tale om skjult reklame i en række servicemeddelelser.

Radio- og tv-nævnet træffer afgørelse i konkrete sager og giver ikke forhåndsgodkendelse vedrørende spørgsmål, der kræver konkret stillingtagen. Nævnet har imidlertid konstateret nogle gennemgående forhold ved programvirksomheden for en række lokalradiostationer.

Nævnet har udarbejdet en beskrivelse af, hvilke forhold der indgår i nævnets vurdering i disse sager. Der er tale om information af vejledende karakter, som ikke er udtømmende. 

Radio- og tv-nævnet har tidligere i en række sager fundet, at der var tale om skjult reklame, der ikke er tilladt, for en række indslag med følgende karaktertræk:

 • Opfordring til køb
 • Anprisninger
 • Oplysninger, fx telefonnummer, adresser, hjemmesider, som ikke var redaktionelt berettiget
 • Uberettiget fremhævelse, som går udover almindelig forbrugerinformation
 • Ukritisk journalistisk linje
 • Indtægt for indslag 
 • Konkurrencer med anprisninger og uberettigede fremhævelser

Konkret vurdering

Nævnet foretager altid en konkret vurdering, som tager afsæt i, om der er tale om:

 • Neutrale oplysninger, dvs. almindelige og relevante forbrugeroplysninger
 • En fremhævelse, og i så fald, om den er uberettiget

Hvis en lokalradio i sine programmer omtaler kulturelle arrangementer og lignende begivenheder, er der praksis for videre rammer i fortolkningen af om udtalelserne udgør skjult reklame. Det vil sige, at nævnet i sin praksis er mere tilbøjelig til at acceptere omtale af kulturelle arrangementer som værende i overensstemmelse med reklamereglerne, end hvis omtale handler om andre forhold. Omvendt vil der være snævrere rammer, såfremt et indslag indeholder omtale, som fx:

 • Opfordring til køb
 • Anprisninger
 • Angivelse af telefonnummer, åbningstider, hjemmeside mv.

Hvorvidt afsenderen af et indslag, som indeholder opfordring til køb eller anden uberettiget fremhævelse af et produkt m.v., er en kommerciel eller ikkekommerciel aktør, indgår ikke i nævnets vurdering af om et program indeholder omtale i strid med reglerne om skjult reklame. Eksempelvis kan en opfordring til køb af en vare, som sælges af en privatperson derfor udgøre skjult reklame. Om det er tilfældet vil dog kræve nævnets konkrete stillingtagen.

Ikkekommercielle lokalradioer må ikke have reklameindtægter. Det betyder, at hvis der modtages betaling for et indslag/omtale, som fx opfordrer til køb eller indeholder andre uberettigede fremhævelser af virksomheder, produkter m.v., at der vil være tale om skjult reklame. Også betaling i form at medlemskaber mv. for at sende sådanne indslag/omtaler, er omfattet.

Det skal bemærkes, at nævnet ikke giver forhåndsgodkendelser og derfor ikke forlods vurderer, om et indslag udgør skjult reklame.

Opdateret 03. august 2022