Regler for sendesamvirker

Foreninger med tilladelse i det samme sendenet skal indgå i et sendesamvirke.

Reglerne for sendesamvirker fremgår af § 15 i bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed. Find bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed på Kulturministeriets hjemmeside.

Pligt til forhandling samt adgang til sendemulighederne

Stationerne skal forhandle sig til rette med hinanden. Dette indebærer, at eventuelt nye parter skal gives mulighed for at blive integreret i den eksisterende sendevirksomhed på frekvensen.

Såfremt der opstår konflikter med tilknytning til radio- og fjernsynslovgivningen om de økonomiske vilkår mv. for sendesamvirket, kan Radio- og tv-nævnet inddrages.

Opdateret 07. april 2021