Midlertidige tilladelser

Radio- og tv-nævnet udsteder midlertidige programtilladelser til brug ved mindre og større arrangementer såsom stævner og musikfestivaler. 

Midlertidige programtilladelser er tids- og lokalitetsbegrænsede tilladelser til udøvelse af programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede radioanlæg. Udover en programtilladelse kræves også en frekvenstilladelse, som udstedes af Energistyrelsen efterfølgende.  

OBS! Midlertidige programtilladelser udstedes kun til arrangementer af maksimalt en måneds varighed. 

Send din ansøgning i god tid!

Ansøgning om en midlertidig programtilladelse skal indsendes i god tid og gerne mindst 4 uger i forvejen. Hvis en ansøgning modtages for sent i forhold til nævnets sagsbehandling og startdatoen for den midlertidige programtilladelse, kan nævnet give afslag på ansøgningen. 

Ansøgning foregår elektronisk ved hjælp af ansøgningsskemaet til højre. Husk at beskrive formålet med arrangementet tydeligt og angiv på hvilke dage I skal bruge tilladelsen. 

Energistyrelsen 

Vær opmærksom på, at du som ansøger skal ansøge ad to omgange; første gang til Slots- og Kulturstyrelsen for en programtilladelse, og efter programtilladelsen er udstedt af Radio- og tv-nævnet til Energistyrelsen for en frekvenstilladelse. 

Der kan ikke søges om frekvenstilladelse hos Energistyrelsen, før Radio- og tv-nævnet har udstedt den midlertidige tilladelse.

Bemærk endvidere, at du ikke kan ansøge om den frekvenstilladelse hos Energistyrelsen tidligere end 3 måneder før anvendelsesdatoen. 

Opdateret 26. august 2021