Tilsyn med Serviceradio - genbehandling

Resumé

Den 13. april 2018 modtog Radio- og tv-nævnet en henvendelse fra Serviceradio, der blev betragtet som en anmodning om genoptagelse af tilsynssagen vedrørende Serviceradio, som blev behandlet på Radio- og tv-nævnets møde den 20. marts 2018. Radio- og tv-nævnet behandlede på baggrund af klagen sagen på ny på nævnets møde den 22. maj 2018.

Radio- og tv-nævnet traf afgørelse om, at afgørelsen truffet på nævnets møde den 20. maj 2018 vedrørende tilsyn med Serviceradio ud fra en samlet vurdering blev ændres således, at Serviceradio fik en påtale for at have udsendt en sponsorkreditering, som oversteg den tilladte varighed efter § 26, stk. 3, 1. pkt., i reklamebekendtgørelsen, samt at denne sponsorkreditering ikke skete i neutral form og dermed var i strid med § 26, stk. 4, 1. pkt., i reklamebekendtgørelsen. i reklamebekendtgørelsen, jf. § 12 i lokalradiobekendtgørelsen.

Nævnet understregede, at fremtidige overtrædelser kunne medføre, at nævnet inddrog programtilladelsen midlertidigt eller endeligt.

Opdateret 25. september 2019