Tilsyn med Serviceradio

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf d. 31 marts 2017 afgørelse om, at der er overensstemmelse mellem Serviceradios udøvede programvirksomhed og vilkårene i den udstedte programtilladelse samt vilkårene for tilskud. 

Opdateret 22. februar 2019