Tilsyn med Ringkøbing Lokalradio

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf d. 31 marts 2017 afgørelse om, at Ringkøbing Lokalradio i programmet ”Køb, salg og byttebiks” overtrådte forbuddet om udsendelse af reklamer. Overtrædelsen medførte en påtale fra nævnet, og stationen blev pålagt omgående at ophøre med at sende reklamer. Nævnet understregede, at fremtidige overtrædelser af forbuddet kan medføre, at nævnet inddrager programtilladelsen midlertidigt eller endeligt.  

Opdateret 22. februar 2019