Tilsyn med Radio Sydvest

RESUMÉ

På baggrund af en borgerhenvendelse førte Radio- og tv-nævnet tilsyn med Radio Sydvest.

Efter gennemlytning af udvalgte programkopier konstaterede Radio- og tv-nævnet, at der i enkelte udsendelser var bragt reklamer, samt at reglerne om sponsorering i en enkelt udsendelse var overtrådt. Radio- og tv-nævnet har derfor indskærpet reglerne vedrørende forbud mod reklamer og pålagt stationen at ophøre med at sende reklamer.

Opdateret 19. september 2019