Tilsyn med Radio Syddanmark

Resumé

Radio- og tv-nævnet har ført tilsyn med Radio Syddanmark på baggrund af henvendelser om, at Radio Syddanmark sælger stationens sendetid til Radiostudiet Tønder.

På baggrund af høringssvar fra Radio Syddanmark har Radio- og tv-nævnet truffet afgørelse om, at der sker fuld inddragelse af Radio Syddanmarks programtilladelse, at Radio Syddanmarks tilsagn om tilskud for 2015 bortfalder, samt at Radio Syddanmark skal tilbagebetale ydede tilskud som følge af manglende selvstændig programvirksomhed.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 19. september 2019