Tilsyn med Radio Pride

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet førte tilsyn med Pride Radio (Sjælland) og Pride Radio (København) for at klarlægge, hvorvidt stationerne reelt udøvede den programaktivitet, der var ydet tilskud til. 

Nævnet traf afgørelse om, at de to Pride Radio-stationers tilsagn om tilskud for 2014 bortfaldt samt at der skete fuld og endelig inddragelse af de to Pride Radio-stationers programtilladelser.

Opdateret 01. februar 2019