Tilsyn med Radio Kattegat

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet har den 3. oktober 2016 truffet afgørelse om, at stationen har overtrådt reglerne om forbud mod at sende reklamer. Overtrædelsen påtales, reglerne indskærpes og stationen pålægges omgående at ophøre med at sende reklamer.

Opdateret 01. februar 2019