Tilsyn med Radio Ådalen Skjern og Radio Ådalen Ødsted

Resumé

Radio- og tv-nævnet førte tilsyn med Radio Ådalen Ødsted og Radio Ådalen Skjern.
Efter gennemgang af de indsendte høringssvar og førstegangsudsendelser kunne nævnet konstatere, at der blev bragt servicemeddelelser, som nævnet vurderede, havde karakter af reklamer. Nævnet kunne ydermere konstatere at det fremgik af stationernes hjemmesider, at man skulle betale medlemskontingent for at få bragt servicemeddelelser, hvilket nævnet karakteriserede som reklameindtægter.

På denne baggrund traf nævnet afgørelse i sagen og vurderede, at stationerne havde sendt reklamer i strid med reglerne for ikkekommerciel radio. Radio- og tv-nævnet indskærpede reglerne vedrørende forbud mod reklamer og reklameindtægter og pålagde stationerne at ophøre med at sende reklamer omgående.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 01. februar 2019