Tilsyn med Odense Studenterradio

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet indledte tilsyn med Odense Studenterradio på baggrund af en henvendelse om, at stationen havde problemer med sin sender. I sagen viste det sig, at der havde været tekniske problemer, men at stationen havde sendt det tilskudsberettigede antal sendetimer. Endvidere fandt nævnet, at stationen havde forsøgt at udbedre problemerne med senderen hurtigst muligt, og at det endelig var bragt i orden.

Radio- og tv-nævnet traf afgørelse om, at Gentofte Lokalradio og Glade Lyttere sender i henhold til programvilkårene i stationernes tilladelser, jf. § 2, stk. 1, i bekendtgørelse om lokalradiovirksomhed og § 42, nr. 1, i radio- og fjernsynsloven.

Opdateret 01. februar 2019