Tilsyn med Midtfjord Radio

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet har den 26. maj 2016 truffet afgørelse om, at stationen har overtrådt reglerne om forbud mod at sende reklamer. Reglerne indskærpes, og stationen pålægges omgående at ophøre med at sende reklamer.

Opdateret 01. februar 2019