Tilsyn med Kystradio FM 106,7 FM og Løkken-Vrå Nærradio

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet førte tilsyn med to lokale radiostationer Kystradio 106,7 FM og Løkken-Vrå Nærradio for at sikre, at der blev udøvet den programaktivitet, der var ydet tilskud til. 

Nævnet traf afgørelse om, at begge radiostationer sendte i henhold til programvilkårene i stationernes tilladelser.

Opdateret 25. september 2019