Tilsyn med Gold FMs programvirksomhed

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet gennemførte tilsyn med Gold FM og traf afgørelse om, at Gold FM ikke udsendte reklamer i sin programvirksomhed i strid med lokalradiobekendtgørelsen.

Opdateret 01. februar 2019