Tilsyn med Gentofte Lokalradio

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet traf den 24. november 2016 afgørelse om, at stationen ikke levede op til reglerne om optagelse og opbevaring af programmer samt om udlevering af de udbedte oplysninger og materiale til nævnet, hvilket blev påtalt. Overtrædelsen medførte, at stationens programtilladelse blev inddraget i december måned i 2016, og at tilskuddet for denne periode bortfaldt.

Opdateret 01. februar 2019