Tilsyn med Gentofte Lokalradio og Glade Lyttere

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet indledte tilsyn med to ikkekommercielle lokalradiostationer Gentofte Lokalradio og Glade Lyttere. Formålet med tilsynet var at klarlægge, hvorvidt stationerne reelt udøvede den programvirksomhed, der var ydet tilskud til.

Radio- og tv-nævnet traf afgørelse om, at Gentofte Lokalradio og Glade Lyttere sender i henhold til programvilkårene i stationernes tilladelser, jf. § 2, stk. 1, i bekendtgørelse om lokalradiovirksomhed og § 42, nr. 1, i radio- og fjernsynsloven.

Opdateret 01. februar 2019