Tilsyn med FTF København

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet traf den 24. november 2016 afgørelse om, at stationen ikke levede op til reglerne om at udlevere de udbedte oplysninger og materiale rettidigt, hvilket blev påtalt. Overtrædelsen medførte, at stationens tilskud for december måned i 2016 bortfaldt.

Opdateret 01. februar 2019