Tilsyn med Frederikshavn Lokalradio

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet har den  6. april 2016 truffet afgørelse om, at Frederikshavn Lokalradio sender i henhold til programvilkårene i stationens programtilladelse.

Opdateret 01. februar 2019