Tilsyn med Foreningen Skanderborg Lokalradio

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 2. oktober 2018 afgørelse om, at Foreningen Skanderborg Lokalradio havde overtrådt reglerne om optagelse, opbevaring og aflevering af radio- og fjernsynsprogrammer.

Nævnet påtalte overtrædelsen og understregede overfor foreningen, at fremtidige overtrædelser af kravet kan medføre, at nævnet inddrager programtilladelsen midlertidigt eller endeligt, da manglende optagelse af programvirksomheden er en alvorlig hindring for nævnets tilsyn.

Opdateret 25. september 2019