Tilsyn med fem lokalradiostationer i Djursland

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet førte tilsyn med fem lokale radiostationer i Djursland. Formålet med tilsynet var at klarlægge, hvorvidt stationerne reelt udøvede den programaktivitet, der var ydet tilskud til. På denne baggrund førte nævnet tilsyn med Radio Rønde - Ebeltoft, Radio Rønde - Syddjurslokalradio, Radio Djursland - Djursland FM, Radio Djursland - Rønde og Info Radio - Syddjurskanalen.

Nævnet traf afgørelse om, at de fem lokale radiostationer sendte i henhold til programvilkårene i stationernes tilladelser.

 

 

Opdateret 25. september 2019