Tilsyn med DÅR

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet havde ført stikprøvetilsyn med DÅR – Det Åbne Radioværksted, i det følgende ”DÅR”. Tilsynet viste, at DÅR havde sendt indslag i programmet ”DÅR servicerer”, som efter nævnets opfattelse var reklamer i strid med § 16, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 881 af 17. september 2009 om lokalradiovirksomhed.

Nævnet indskærpede reglerne vedrørende forbud mod reklamer og pålagde stationen omgående at ophøre med at sende reklamer. Nævnet understregede, at fremtidige overtrædelser af forbuddet kunne medføre, at nævnet inddrager programtilladelsen midlertidigt eller endeligt. 

Opdateret 01. februar 2019